This website is part of the ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) network

 Partners

 


The World Health Organization Regional Office for Europe supports the European Antibiotic Awareness Day.
For further information visit the WHO/Europe website.

 

Při přípravě a organizaci Evropského antibiotického dne pracovalo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve spolupráci a s podporou odborných organizací a zdravotnických sítí Evropské unie.

AGE Platform Europe
Council of European Dentists
European Federation of Nurses Associations
European Institute of Women's Health
European Medical Students’ Association
European Paediatric Association (EPA/UNEPSA)
European Pharmacy Students Association EPSA
European Public Health Alliance
European Respiratory Society
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU)

 Standing Committee of European Doctors (CPME)

 

 Vítáme dialog s dalšími organizacemi, které mají zájem podílet se na této iniciativě, ať už na vnitrostátní nebo na celoevropské úrovni. Více informací naleznete v sekci Staňte se partnerem.

© European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 2005 - 2015