This website is part of the ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) network

 Partneři a zdroje

​ 
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) úzce spolupracuje s Evropskou komisí a rovněž s agenturami EU, zúčastněnými stranami a organizacemi, které podporují nebo realizují osvětové kampaně zaměřené na uvážlivé používání antibiotik v souvislosti se zdravím lidí a zvířat, a to v souladu s integrovaným přístupem Evropské komise „Jedno zdraví“. V rámci Evropského antibiotického dne je vítán dialog s dalšími organizacemi, které mají zájem se této iniciativy zúčastnit.
 

Evropská komise

WHO/Evropa

Evropský antibiotický den (EAAD) je evropská iniciativa v oblasti zdraví, jejímž cílem je vytvářet platformu pro národní kampaně zaměřené na uvážlivé používání antibiotik a tyto kampaně podporovat.
 
 


Evropský antibiotický den je podporován Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu.
Další informace naleznete na webových stránkách WHO/Evropa:
 
 
 
 


Další agentury EU a mezinárodní spolupráce

Osvětové kampaně o antibiotikách ve světě

 
ECDC úzce spolupracuje s agenturami EU, např. s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), mimo jiné i v rámci Evropského antibiotického dne. ECDC se rovněž podílí na činnosti transatlantické pracovní skupiny pro antimikrobiální rezistenci (TATFAR) – tj. na partnerství mezi USA a EU v otázkách antimikrobiální rezistence, které lze lépe řešit při intenzivní transatlantické spolupráci. 
 
 

European Food Safety Authority (EFSA)

 
 
 
 
 
Evropský antibiotický den je partnerskou akcí dalších kampaní věnovaných informovanosti o antimikrobiální rezistenci na celém světě.​ 
 

EU-Funded Projects

e-Bug:
- Young teachers
- Students
Bezplatný vzdělávací materiál pro použití ve škole i doma, který je dostupný ve 31 jazycích pro všechny studenty a který zábavnou formou přináší informace o mikroorganismech, jejich šíření, prevenci a léčbě infekcí.  
 

United States


Profesní organizace a zdravotnické sítě v EU

Při přípravě a organizaci Evropského antibiotického dne pracovalo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve spolupráci a s podporou odborných organizací a zdravotnických sítí Evropské unie. ​ ​ ​
  

AGE Platform Europe (AGE)
Council of European Dentists (CED)
European Federation of Nurses Associations (EFN)
European Institute of Women's Health (EIWH)
European Medical Students’ Association (EMSA)
European Paediatric Association (EPA/UNEPSA)
European Pharmacy Students Association (EPSA)
European Public Health Alliance (EPHA)
European Respiratory Society (ERS)
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU)

 Standing Committee of European Doctors (CPME)
 
© European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 2005 - 2017