This website is part of the ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) network

 Perusterveydenhuollon toimenpiteiden määrääjille tarkoitettu tausta-aineistopaketti

 

Euroopan antibioottipäivä -kampanjan viestintäaineisto

Kampanjan ladattava tiedotusaineisto on julkaistu näillä verkkosivuilla. Voitte mielihyvin käyttää tätä aineistoa paikallisissa ja kansallisissa kampanjoissa ja tapahtumissa. 

 

Tietoa ladattavasta aineistosta 

Tällä sivulla tarjottava kampanjan tiedotusaineisto on laadittu helpottamaan koordinoidun kampanjamateriaalin laatimista Euroopan antibioottipäivää varten EU:n jäsenvaltioissa. Se tarjoaa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kampanjoille yhteisen ulkoasun ja sisällön ja auttaa tekemään viesteistä helpommin tunnistettavia ja yhdenmukaisia, jolloin ne muistetaan helpommin. 
© European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 2005 - 2016