This website is part of the ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) network
FAQs Contact Sitemap
Font : Accessibility
View : web mobile
ECDC
Skip navigation links
Baile
Faoin lá
Ábhair fheachtais
Feachtais naisiúnta
Teangmháil
Preás ráiteas
Eolas d’oideasóirí

 FAOIN LÁ EORPACH UM FHEASACHT AR ANTAIBHEATHAIGH

Beidh an Lá Eorpach um Fheasacht ar Antaibheathaigh ar siúl ar an 18 Samhain 2009. Is í aidhm an Lae ná deis bhliantúil a chur ar fáil le feasacht an phobail a mhúscailt ar an mbagairt don tsláinte phoiblí atá i gceist le frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach agus ar an gcaoi fhreagrach le hantaibheathaigh a úsáid.

Dearbhaíonn na sonraí is déanaí atá ar fáil go bhfuil méadú ag teacht ar líon na n othar ionfhabhtaithe le baictéir le frithsheasmhacht ar fud an Aontais Eorpaigh, agus go bhfuil frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach ina mórbhagairt don tsláinte phoiblí.

Trí úsáid fhreagrach a bhaint as antaibheathaigh féadtar stop a chur le forbairt baictéar le frithsheasmhacht agus féadtar cabhrú le hantaibheathaigh a choinneáil éifeachtúil agus inúsáidte ag na glúine amach anseo.

Cheana féin, mar thoradh ar fheachtais rathúla um fheasacht an phobail a mhúscailt, tá úsáid níos réasúnaí á baint as antaibheathaigh agus tá laghdú ag teacht ar leibhéil na frithsheasmhachta in aghaidh antaibheathach.

 

 NUACHT IS DÉANAÍ

 ÁBHAIR

Féach ar leabharlann d’ábhair feachtais a forbraíodh ag leibhéal tíre don Lá Eorpach um Fheasacht ar Antaibheathaigh 2008.

Féach ar an leabharlann

 TOOLKIT

Faigh rochtain ar na hábhair feachtais uile atá spriocdhírithe ar an bpobal i gcoitinne agus ar ordaitheoirí cúraim phríomhúil.

Faigh rochtain ar na foirne uirlisí

 FOILSEACHÁIN GHAOLMHARA

 FÍSEÁN

Tugann físeán an Lae Eorpaigh um Fheasacht ar Antaibheathaigh forbhreathnú 5 nóiméad i bhfad ar an mbagairt i gceist le frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach...
Féach ar an bhfíseán

 ANTAIBHEATHAIGH A ÚSÁID GO FREAGRACH

Trí úsáid fhreagrach a bhaint as antaibheathaigh féadtar stop a chur le forbairt baictéar le frithsheasmhacht agus féadtar cabhrú le hantaibheathaigh a choinneáil éifeachtúil agus inúsáidte...
Léigh tuilleadh

 GNÍOMHAÍOCHTAÍ I dTÍORTHA ÉAGSÚLA

Cheana féin, mar thoradh ar fheachtais rathúla um fheasacht an phobail a mhúscailt, tá úsáid níos réasúnaí á baint as antaibheathaigh agus tá laghdú ag teacht ar leibhéil...
Féach ar ghníomhaíochtaí ar siúl i do thír féin

 

 EAAD TV Spot- Sneezing Panda

 EAAD TV Spot- Lightbulb

 EAAD TV Spot- Hedgehog

 CDC Campaign

 FEACHTAIS ROIMHE SEO

 RANNA ECDC GAOLMHARA

ECDC Programme on Antimicrobial Resistance and Healthcare-associated infections