This website is part of the ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) network

 Informatīvi materiāli slimnīcām

Eiropas Antibiotiku dienas komunikāciju kampaņas materiāli
Šajā mājas lapā ir lejupielādēšanai pieejami kampaņas komunikāciju materiāli, un mēs aicinām izmantot šos materiālus vietējām un nacionālām kampaņām un pasākumiem.
 
Par lejuplādējamiem materiāliem
Šajā lapā pieejamie kampaņas komunikāciju materiāli ir izstrādāti, lai veicinātu koordinētu kampaņas materiālu veidošanu Eiropas Antibiotiku dienai visās ES dalībvalstīs. Tie nodrošina vienotu kampaņas vizuālo tēlu un saturu visās ES dalībvalstīs, galveno ziņu palīdzot veidot vieglāk uztveramu un atbilstošāku, tādā veidā arī vieglāk iegaumējamu.
© European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 2005 - 2017