This website is part of the ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) network

 Kļūsti par partneri

Organizējot Eiropas Antibiotiku dienu, ECDC aicina uz sadarbību Eiropas ieinteresētās organizācijas. Ja Jūsu organizācija var līdzdarboties Eiropas Antibiotiku dienā Jūsu valstī vai varat atbalstīt skaidrojošo kampaņu visas Eiropas līmenī, mēs ar prieku sīkāk pārrunāsim kampaņas mērķus un uzdevumus, kā arī sniegsim pārskatu par līdzšinējām aktivitātēm.

Ja vēlaties sīkāk pārrunāt par Eiropas Antibiotiku dienu un iespēju dalīties Jūsu organizācijas pieredzē un zināšanās, lai veicinātu Eiropas Antibiotiku dienas panākumus, lūdzu, sazinieties ar mums:

ECDC Press Office
European Centre for Disease Prevention and Control
171 83 Stockholm
Sweden
Tel:  +46 (0)8 586 01 678
Email: press@ecdc.europa.eu

© European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 2005 - 2014