This website is part of the ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) network

 Partner worden

Het ECDC wil bij het opzetten van de Europese Antibioticadag graag samenwerken met Europese belangenorganisaties. Wil uw organisatie deelnemen aan het opzetten van de Europese Antibioticadag in uw land of wilt u de pan-Europese bewustmakingscampagne steunen? We zijn hoe dan ook blij met uw bijdrage. Graag bespreken we de doelstellingen van de campagne watuitgebreider met u en verstrekken u een overzicht van onze activiteiten.

Als u een uitvoerig gesprek wenst over de Europese Antibioticadag en de wijze waarop de deskundigheid en ervaring van uw organisatie het best kunnen worden ingezet voor het welslagen van de Europese Antibioticadag, neemt u dan contact met ons op: 

ECDC Press Office
European Centre for Disease Prevention and Control
171 83 Stockholm
Sweden
Tel:  +46 (0)8 586 01 678
Email: press@ecdc.europa.eu

© European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 2005 - 2014