This website is part of the ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) network

 Balíček s informačnými materiálmi určenými pre predpisujúcich lekárov pôsobiacich v oblasti základnej zdravotnej starostlivosti

Materiály ku kampani o Európskom dni zvyšovania povedomia o antibiotikách
Komunikačné materiály ku kampani sú on-line k dispozícii na prevzatiea uvítame použitie týchto materiálov pri regionálnych ako aj a národných kampaniach a podujatiach.
 
O materiáloch, ktoré sú k dispozícii na prevzatie na internete
Komunikačné materiály ku kampani uvedené na tejto stránke boli vypracované s cieľom uľahčiť vytvorenie koordinovaných materiálov ku kampani o Európskom dni zvyšovania povedomia o antibiotikách v členských štátoch EÚ. Poskytujú jednotný vizuálny formát a obsah pre kampane v členských štátoch EÚ a tak prispievajú k rozpoznateľnosti a jednotnosti týchto informácií, v dôsledku čoho sú ľahšie zapamätateľné. 
 

 Hlavné odkazy

 
Súbory s materiálmi uvedenými ďalej sú k dispozícii iba v anglickom jazyku.
 

 European Antibiotic Awareness Day logo

 
PDF BG CZ DK DE EN EE ES FI FR EL HU IE
  IT LV LT MT NL NO PL PT RO SK SI SV

 

EPS BG CZ DK DE EN EE ES FI FR EL HU IE
  IT LV LT MT NL NO PL PT RO SK SI SV

 

 

 Video

 
 

 European Antibiotic Awareness Day key messages

 
Kicking hedgehog/Smiling
Sitting hedgehog/Smiling
European Antibiotic Awareness Day scarf
Kicking hedgehog/Straight-faced
Sitting hedgehog/Straight-faced
 

 Instructions for use of these materials

 


For further detailed information on why these particular visuals were selected and for instructions for use, please see the Instructions for use of these materials.

ECDC would like to hear from you!

ECDC would be interested to know how and where the campaign communication materials are used, particularly if you think that your initiatives could be listed on the ‘National activities’ page of this website. For any questions you may have on the materials, please contact: EAAD@ecdc.europa.eu

Terms of use

Permission to use the European Antibiotic Awareness Day campaign communication materials is granted to all non-profit organizations and healthcare associations as well as all European healthcare authorities and governmental bodies conducting campaigns aimed at reducing antibiotic resistance and promoting the appropriate use of antibiotics.
Any other entities must obtain the consent of the ECDC before using the European Antibiotic Awareness Day campaign communication materials. To obtain permission for use of these materials, please contact: EAAD@ecdc.europa.eu

© European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 2005 - 2016