This website is part of the ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) network

 Balíček s informačnými materiálmi určenými pre širokú verejnosť

Materiály ku kampani o Európskom dni zvyšovania povedomia o antibiotikách
Komunikačné materiály ku kampani sú on-line k dispozícii na prevzatiea uvítame použitie týchto materiálov pri regionálnych ako aj a národných kampaniach a podujatiach.
 
O materiáloch, ktoré sú k dispozícii na prevzatie na internete
Komunikačné materiály ku kampani uvedené na tejto stránke boli vypracované s cieľom uľahčiť vytvorenie koordinovaných materiálov ku kampani o Európskom dni zvyšovania povedomia o antibiotikách v členských štátoch EÚ. Poskytujú jednotný vizuálny formát a obsah pre kampane v členských štátoch EÚ a tak prispievajú k rozpoznateľnosti a jednotnosti týchto informácií, v dôsledku čoho sú ľahšie zapamätateľné. 
© European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 2005 - 2016