This website is part of the ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) network

 Národné kampane

V Európe už prebieha mnoho iniciatív v záujme poukázania na riziká spojené s nevhodným používaním antibiotík a informovania o rozvážnom používaní antibiotík.

© European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 2005 - 2015