This website is part of the ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) network

You are here:  Portal Home > Slovak > EAAD > Naplánujte si kampaň > Súbor nástrojov – verejnosť

 Balíček s informačnými materiálmi určenými pre predpisujúcich lekárov pôsobiacich v oblasti základnej zdravotnej starostlivosti

Materiály ku kampani o Európskom dni zvyšovania povedomia o antibiotikách

Komunikačné materiály ku kampani sú on-line k dispozícii na prevzatiea uvítame použitie týchto materiálov pri regionálnych ako aj a národných kampaniach a podujatiach.
 

O materiáloch, ktoré sú k dispozícii na prevzatie na internete

Komunikačné materiály ku kampani uvedené na tejto stránke boli vypracované s cieľom uľahčiť vytvorenie koordinovaných materiálov ku kampani o Európskom dni zvyšovania povedomia o antibiotikách v členských štátoch EÚ. Poskytujú jednotný vizuálny formát a obsah pre kampane v členských štátoch EÚ a tak prispievajú k rozpoznateľnosti a jednotnosti týchto informácií, v dôsledku čoho sú ľahšie zapamätateľné. 
 

 Hlavné odkazy

 
Súbory s materiálmi uvedenými ďalej sú k dispozícii iba v anglickom jazyku.
 

 European Antibiotic Awareness Day key messages

 
Kicking hedgehog/Smiling
Sitting hedgehog/Smiling
European Antibiotic Awareness Day scarf
Kicking hedgehog/Straight-faced
Sitting hedgehog/Straight-faced
 

 ​TV and Web Spots: Adaptation at national level

 
Downloadable video files in broadcast quality for editing (“clean master versions”)
 
1. Watch the films and choose which one(s) you would like to use
 
2. Adapt in your national language: To produce an adaptation you will need to add:  
  • - text graphics in your local language (for both TV and web spots)
  • - a speaker voiceover in your local language. (only for the three TV spots)

TV spots

 

 The Lightbulb: 30 seconds 

 


The Lightbulb: 15 seconds 

 

​Hedgehog Animation: 15 seconds 

Watch the video

Downloadable video file for editing

Online Web spot

 

Sneezing Panda: 15 seconds 

Watch the video

Downloadable video file for editing

  
 

 Instructions for use of these materials

 


For further detailed information on why these particular visuals were selected and for instructions for use, please see the Instructions for use of these materials.

ECDC would like to hear from you!

ECDC would be interested to know how and where the campaign communication materials are used, particularly if you think that your initiatives could be listed on the ‘National activities’ page of this website. For any questions you may have on the materials, please contact: EAAD@ecdc.europa.eu

Terms of use

Permission to use the European Antibiotic Awareness Day campaign communication materials is granted to all non-profit organizations and healthcare associations as well as all European healthcare authorities and governmental bodies conducting campaigns aimed at reducing antibiotic resistance and promoting the appropriate use of antibiotics.
Any other entities must obtain the consent of the ECDC before using the European Antibiotic Awareness Day campaign communication materials. To obtain permission for use of these materials, please contact: EAAD@ecdc.europa.eu

© European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 2005 - 2017